SÅ INGEN BLIR ENSAM


 

SÅ INGEN LÄMNAS ENSAM I NÖDEN.


Utslagning får sin början med att man småningom förlorar de sociala kontakterna. Skyddsnäten försvinner.
Kampanjen beskriver hur en människa i livets stormar upplever sig vara ensam i sin nöd.
Hjälp människan. Vem som helst kan drabbas av olycka.

VEM SOM HELST KAN DRABBAS AV OLYCKA.


President Tarja Halonen och företagare Peter Vesterbacka har velat hjälpa Finlands mindre bemedlade genom att själv visa hur deras liv kunde ha gestaltat sig, om de hade drabbats av olycka. Som en del av reklamkampanjen har de låtit ta bilder av sig själv som fattiga medvandrare.

 

Även i Finland är nöden en realitet.

Hjälp dem som har det sämre ställt i vårt land; ensamma, barnfamiljer, unga och gamla.

Tack för din hjälp!

'

HUNDRA MÄNNISKOR. HUNDRA BERÄTTELSER.

Varje dag drabbar katastrofen någon, som ännu igår hade ett bra liv . Orsaken kan vara en olycka, sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa, misshandel, en närståendes död – det finns hundratals berättelser, men hundratusentals hjälpbehövande. En människas olycka berör också många andra, i familjer är speciellt barnen utsatta. Hjälp människan-insamlingen stöder alla dessa människor.


TACK FÖR ALLA BIDRAG!

År 2018 inbringade Hjälp människan –kampanjen ca 1,9 miljoner euro. För oss är det av största vikt att hjälpen når fram! Med skäliga kostnader. ( Endast 17 %).

Nedanstående grafik visar, hur Hjälp människan-insamlingens penninggåvor har använts.

Tack till alla Hjälp människan-insamlingens samarbetspartner.

 

 

Kampanjens fotografier 2020, 2019, 2018  Onni Viljami Kinnunen, 2017 Anton Sucksdorff & Kasmir Häiväoja

 

Insamlingen Hjälp människan

Insamlingstillstånd:
Polisstyrelsen, RA/2016/881
15.12.2016-31.12-2021

©  Pelastusarmeija

Stiftelsen för Frälsningsarmén i Finland sr
PB 161, 00121 Helsingfors,
Tel. (09) 681 2300
[email protected]
www.pelastusarmeija.fi