Auta Ihmistä -keräys: mikä, miksi?

Ihminen ei voi koskaan elämässään tietää mitä tapahtuu. Yllättävän tapahtuman seuraukset voivat käynnistää ketjureaktion, joka hajottaa elämän. Silti, onnetonkin tarina voi saada onnellisen lopun. 

Vähävaraisen perheen lapsi voi päästä kesäleirille. Perheelle varmistuu ainakin yksi lämmin ateria päivässä. Joku saa apua työnhakuun. Asunnoton voi saada jälleen kodin. Yksinäinen vanhus pääsee mukaan kerhotoimintaan.

Pelastusarmeijan antama apu voi olla taloudellista apua pahimman yli, tai tukea välttämättömissä hankinnoissa. Eri ihmiset tarvitsevat apua eri asioissa. Kuljemme rinnalla niin kauan kunnes onni taas kääntyy.

Lahjoita 

KERÄYKSEN TAUSTAA

Auta ihmistä -keräys on ajan saatossa saanut eri muotoja. Kaikki alkoi lipaskeräyksestä, mutta myöhemmin keräystavaksi vakiintui kirjekeräys. Pitkään on voinut lahjoittaa myös tekstiviestillä tai netin kautta. 

Aluksi apu oli ensisijaisesti ruoka- ja vaateapua, sittemmin mukaan tuli myös suora taloudellinen apu. Tänä päivänä ihmiset tarvitsevat enenevässä määrin rahallisen tuen lisäksi myös kuuntelua, neuvontaa ja palveluja joilla voidaan ehkäistä toivottomuutta, syrjäytymistä ja ongelmien periytymistä. 

Keräyksen tuotoilla Pelastusarmeija auttaa kotimaan vähävaraisia kuten lapsiperheitä, vanhuksia, opiskelijoita ja nuoria. 

Auta ihmistä -keräys on ympärivuotinen ja jatkuva, kuten on avuntarvekin. 

Kiitos kaikille lahjoittajille! 

Apusi menee perille

Meille pelastusarmeijalaisille on tärkeää, että apu menee perille ja pystymme auttamaan niitä, jotka sitä eniten tarvitsevat. 

Vuonna 2021 Auta ihmistä ­keräys tuotti yli 2,4 miljoonaa euroa, joilla autettiin noin 125 000 kotitaloutta!  Keräyskulut ovat noin 15 %.

Keräyksellä autettiin laaja­alaisesti kotimaan vähävaraisia lapsiperheitä, yksinäisiä vanhuksia, syrjäytymisvaarassa olevia nuoria sekä muita vähäosaisia saamaan toivoa ja tukea.

Näin Auta ihmistä -keräykseen kertyneet rahalahjat on käytetty:

AIKAISEMMAT KAMPANJAT

JOTTa kaikilla olisi oikea koti


Taloudellisten ongelmien lisääntyminen kasvattaa myös asunnottomuuden riskiä. Pelastusarmeija pyrkii ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja ihmisten joutumista asunnottomiksi, auttaa asunnottomuuden kohdatessa ja tukee kotona asumista.

Kampanjan filmi ja kampanjakuva dramatisoivat kodittomuutta, mutta viestivät samalla myös siitä, että asunnoton on ulkona koko yhteiskunnasta. Syrjäytyneisyys ja siitä mahdollisesti seuraava asunnottomuus on suurta yksinäisyyttä, josta on vaikea ponnistaa pois ilman muiden apua.

Pelastusarmeija on vahvasti mukana  Asunto ensin -mallin toteuttamisessa pääkaupunkiseudulla, Turussa  ja Porissa


Kampanjavideo & radiospotti kertoo asunnottomuuden todellisuudesta.

Kampanjaan liittyvä filmi ja radiospotti dramatisoi asiaa konkreettisen kodittomuuden kautta, mutta viestii samalla siitä, että asunnoton on ulkona koko yhteiskunnasta. Syrjäytyneisyys ja siitä mahdollisesti seuraava asunnottomuus on suurta yksinäisyyttä, josta on vaikea ponnistaa pois ilman muiden apua.


Lämmin kiitos kampanjan suunnittelusta ja toteutuksesta mm. seuraaville pro bono -yhteistyökumppaneillemme: 
Make it Simple, Dentsu, Otto Production, valokuvaaja Onni Wiljami Kinnunen ja ohjaaja Markus Virpiö


Elämän rakkaus


Kampanja kiinnittää huomiota vanhusten tilanteeseen. Se muistuttaa myös siitä, että tärkeintä on rakkaus. Yksinjääminen on usein myös rakkaudenkaipuuta. Sitä, ettei ole ketään, joka pitäisi kädestä. 

Kampanjakuvat dramatisoivat tunnetta, jossa vanhus elää vielä omassa kodissaan ja yrittää selviytyä arjesta, jota varjostaa sydäntä riipaiseva yksinäisyys. Usein siihen liittyy myös taloudellinen ahdinko, heikentynyt terveys ja tunne ihmisarvon menetyksestä. Kampanjavideo heijastaa sekin vanhuksen yksin jäämistä, mutta muistuttaa myös siitä, että tärkeintä on rakkaus. Yksinjääminen on usein myös rakkaudenkaipuuta. Sitä, ettei ole ketään, joka pitäisi kädestä. 


Lämmin kiitos kampanjan suunnittelusta ja toteutuksesta mm. seuraaville pro bono -yhteistyökumppaneillemme:
Make it Simple, Dentsu, Otto Production, valokuvaaja Onni Wiljami Kinnunen ja ohjaaja Markus Virpiö.


Jottei kukaan jää yksin hädän keskelle


Syrjäytyminen on sitä, että ihminen alkaa ajautua sosiaalisten kontaktien ulkopuolelle. 

Kampanja dramatisoi sitä, kuinka elämän myrskyissä ihminen ja kokonainen perhe  kokee jäävänsä yksin hädän keskelle. Turvaverkot katoavat alta ja ihmiset ovat vaarassa syrjäytyä ja jäädä sosiaalisten kontaktien ulkopuolelle.

Kampanjavideo dramatisoi osaltaan yksinäisyyden kokemusta ja turvaverkkojen katoamista.


Kun turvaverkot katoavat alta -kampanjaa oli suunnittelemassa ja toteuttamassa joukko eturivin ammattilaisia, jotka antoivat oman työpanoksensa ilmaiseksi. Kampanjan takana ovat markkinointitoimisto Make It Simple Oy, valokuvaaja Onni Wiljami Kinnunen, tuotantoyhtiö Otto Productions. Filmin on ohjannut Markus Virpiö. Myös ammattiesiintyjiä lähti talkoisiin mukaan. Mm. yksinäistä miestä esittää julistekuvassa Sampo Marjomaa ja filmin pääosassa on näyttelijä Sara Welling.

Kampanja palkittiin useissa kilpailuissa, myös kansainvälisesti. Kampanjakuvat voitti mm. World Photographic Cup -kilpailussa kultaa ja kampanjavideo VOITTO-kilpailussa hopeaa ja pronssia. Lämmin kiitos yhteistyökumppaneillemme Make it Simplelle, valokuvaaja Onni Wiljami Kinnuselle, Otto-tuotannolle ja ohjaaja Markus Virpiölle.

Huono onni voi kohdata kenet tahansa


Presidentti Tarja Halonen ja Rovion ex-Mighty Eagle Peter Vesterbacka lähtivät mukaan kampanjaan muistuttaakseen ihmisiä elämän sattumanvaraisuudesta.

Tarja Halonen ja Peter Vesterbacka halusivat auttaa Suomen vähävaraisia laittamalla itsensä likoon ja osoittaakseen millaiseksi heidän elämänsä olisi saattanut kehittyä, mikäli heitä olisi kohdannut huono onni. Mainoskampanjassa he kuvauttivat itsensä vähäosaisina kanssakulkijoina. 


Presidentti Tarja Halonen painottaa, että on tärkeää auttaa lähimmäisiä hädässä: 

Se on ihmisoikeustyötä arjessa

 


Peter Vesterbackan mielestä ihmisten auttaminen on keskeinen osa suomalaisuutta: 

"Olemalla mukana Pelastusarmeijan keräyskampanjassa haluan osoittaa, että kaikista ihmisistä välittäminen on perusjuttu. Suomalaisuuden ytimessä on se, että kaikki pidetään mukana"

Kampanjavideo dramatisoi elämän arvaamattomuutta ja sen seurauksia.


Huono onni voi kohdata kenet tahansa -kampanja lanseerasi Auta ihmistä -keräyksen kokonaan uutena keräyskonseptina, joka on nyt rekisteröity keräysbrändi kuten Joulupata. Kampanjaa oli suunnittelemassa ja toteuttamassa joukko eturivin ammattilaisia, jotka antoivat oman työpanoksensa ilmaiseksi. Kampanjan takana ovat markkinointitoimisto Make It Simple Oy, valokuvaajat Anton Sucksdorff ja Kasmir Häiväoja, tuottaja Kirsi Pärni sekä elokuvayhtiö Lucy Loves Stories Oy. Filmin on ohjannut Johannes Salonen. Filmin pääosassa on näyttelijä Kai Vaine.


Pelastusarmeija

Pelastusarmeijalla on pitkät perinteet niin Suomessa kuin ulkomailla. Olemme paikallinen, valtakunnallinen sekä kansainvälinen toimija. Toimimme 131 eri maassa, ja oma kansainvälinen verkostomme takaa toiminnan läpinäkyvyyden sekä varojen tehokkaan käytön. Suomessa Pelastusarmeija on toiminut vuodesta 1889, ja tällä hetkellä olemme paikallinen hyväntekijä yhteensä 25 paikkakunnalla. Olemme vahva kotimaan auttaja, ja autamme ihmisiä monipuolisesti eri kohderyhmistä, ketään syrjimättä. Eniten apuamme tarvitsevat vähävaraiset lapsiperheet, nuoret, opiskelijat, asunnottomat, syrjäytyneet, työttömät ja pieneläkeläiset.

Lisätietoa: Pelastusarmeija.fi