Auta Ihmistä -keräys: mikä, miksi?

Ihminen ei voi koskaan elämässään tietää mitä tapahtuu. Yllättävän tapahtuman seuraukset voivat käynnistää ketjureaktion, joka hajottaa elämän. Silti, onnetonkin tarina voi saada onnellisen lopun. 

Vähävaraisen perheen lapsi voi päästä kesäleirille. Asunnoton voi saada jälleen kodin. Perheelle varmistuu ainakin yksi lämmin ateria päivässä. Joku saa apua työnhakuun. Yksinäinen vanhus pääsee mukaan kerhotoimintaan. Jollekin apu voi olla taloudellista apua pahimman yli, tai tukea välttämättömissä hankinnoissa. Eri ihmiset tarvitsevat apua eri asioissa. Kuljemme rinnalla niin kauan kunnes onni taas kääntyy.

Keräyksellä autetaan Suomessa asuvia vähävaraisia lapsiperheitä, yksineläviä naisia ja miehiä, yksinäisiä vanhuksia sekä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

Voit myös lahjoittaa tekstaamalla sanan PELASTA numeroon 16499.

Lahjoituksen suuruus on 10 €. Tekstiviestillä voivat lahjoittaa TeliaSonera, Elisa, Saunalahti, DNA, Kolumbus tai TeleFinland -liittymähaltijat. Palvelut veloitetaan operaattorilaskulla.

Keräystä voi tukea myös tilisiirrolla: FI37 8000 1900 4490 27, viitenumero 9991.


KERÄYKSEN TAUSTAA

Pelastusarmeija on vuosikymmenten ajan tukenut kotimaan vähävaraisia. Auta ihmistä -keräys on ajansaatossa saanut eri muotoja. Kaikki alkoi lipaskeräyksestä, mutta myöhemmin keräystavaksi vakiintui kirjekeräys. Pitkään on voinut lahjoittaa myös tekstiviestillä tai netin kautta. 

Aluksi apu oli ensisijaisesti ruoka- ja vaateapua, sittemmin mukaan tuli myös suora taloudellinen apu. Tänä päivänä ihmiset tarvitsevat enenevässä määrin rahallisen tuen lisäksi myös kuuntelua, neuvontaa ja palveluja joilla voidaan ehkäistä toivottomuutta, syrjäytymistä ja ongelmien periytymistä. 

Keräyksen tuotoilla on autetaan kotimaan vähävaraisia. Vuonna 2017 Pelastusarmeijan kampanja "Huono onni voi kohdata kenet tahansa" lanseerasi Auta ihmistä -keräyksen kokonaan uutena keräyskonseptina, joka on nyt rekisteröity keräysbrändi kuten Joulupata. Auta ihmistä -keräys on ympärivuotinen ja jatkuva, kuten on avuntarvekin. Kiitos teille! 

Avun kohteita vuonna 2017 olivat mm.

Vähävaraiset suomalaiset, joille saimme antaa toivoa paremmasta.
Lapset ja nuoret, joiden kesälomaa saimme ilahduttaa, kun perheen taloudellinen tilanne oli vaikea.
Yksinhuoltajat, naiset ja miehet, jotka olivat suurissa vaikeuksissa arjen haasteiden kanssa. Vanhuksia unohtamatta.
Perheet ja yksin elävät, joiden elämään voimme tuoda helpotusta sinun apusi turvin.

Kiitos lahjoittajille!

Auta ihmistä -keräys tuotti 2017 n. 1,6 miljoonaa euroa. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että apu menee perille! Ja kohtuullisilla kuluilla. Oheisessa graafissa näet, miten Auta ihmistä -keräykseen kertyneet rahalahjat on käytetty – Suomessa. Koko vuoden nettotuotto kaikkien keräykseen liittyvien kulujen (vain 17%) jälkeen oli 1 590 271 euroa!