Auta Ihmistä -keräys: mikä, miksi?

Ihminen ei voi koskaan elämässään tietää mitä tulee tapahtumaan. Yllättävän tapahtuman seuraukset voivat käynnistää ketjureaktion, joka hajottaa elämän. Silti onnetonkin tarina voi saada onnellisen lopun. 

Vähävaraisen perheen lapsi voi päästä kesäleirille. Perheelle varmistuu ainakin yksi lämmin ateria päivässä. Joku saa apua työnhakuun. Asunnoton voi saada jälleen kodin. Yksinäinen vanhus pääsee mukaan kerhotoimintaan.

Pelastusarmeijan antama apu voi olla taloudellista apua pahimman yli, tai tukea välttämättömissä hankinnoissa. Eri ihmiset tarvitsevat apua eri asioissa. Kuljemme rinnalla niin kauan kunnes onni taas kääntyy.

Lahjoita tästä 

HÄTÄ ON SUOMESSAKIN TODELLISTA.

Lähes 900 000 suomalaista elää köyhyys- ja syrjäytymisriskin alla. Joukossa on perheitä, yksittäisiä ihmisiä, nuoria ja vanhuksia. Auta ihmistä -keräys auttaa heitä kaikkia. Auta ihmistä -kampanjakuvat & -filmit kuvaavat sitä yksinäisyyden tunnetta, mitä ihminen kokee vaikeuksiensa keskellä.

Oletko itse avun tarpeessa?

Hae apua tästä

Apusi menee perille

Meille on tärkeää, että apu menee perille ja pystymme auttamaan niitä, jotka sitä eniten tarvitsevat. Auta ihmistä -­keräykseen lahjoitetaan vuosittain yli kaksi miljoonaa euroa.  Lahjoituksilla autettiin kotimaan vähävaraisia lapsiperheitä, yksinäisiä vanhuksia, syrjäytymisvaarassa olevia nuoria sekä muita apua tarvitsevia. Palvelujen piirissä on noin 110 000 kotitaloutta eri puolella Suomea.

Näin Auta ihmistä -keräykseen kertyneet rahalahjat on käytetty:

KERÄYKSEN TAUSTAA

Auta ihmistä -keräys on ajan saatossa saanut eri muotoja. Kaikki alkoi lipaskeräyksestä, mutta myöhemmin keräystavaksi vakiintui kirjekeräys. Pitkään on voinut lahjoittaa myös tekstiviestillä tai netin kautta. 

Lahjoita tästä

 Aluksi apu oli ensisijaisesti ruoka- ja vaateapua, sittemmin mukaan tuli myös suora taloudellinen apu. Tänä päivänä ihmiset tarvitsevat enenevässä määrin rahallisen tuen lisäksi myös kuuntelua, neuvontaa ja palveluja joilla voidaan ehkäistä toivottomuutta, syrjäytymistä ja ongelmien periytymistä. Pelastusarmeija auttaa ihmistä kokonaisvaltaisesti.


Pelastusarmeija

Pelastusarmeijalla on pitkät perinteet niin Suomessa kuin ulkomailla. Olemme paikallinen, valtakunnallinen sekä kansainvälinen toimija. Toimimme 134 eri maassa, ja oma kansainvälinen verkostomme takaa toiminnan läpinäkyvyyden sekä varojen tehokkaan käytön. Suomessa Pelastusarmeija on toiminut vuodesta 1889. Olemme vahva kotimaan auttaja, ja autamme ihmisiä monipuolisesti ketään syrjimättä. Eniten apuamme tarvitsevat vähävaraiset lapsiperheet, nuoret, opiskelijat, asunnottomat, syrjäytyneet, työttömät ja pieneläkeläiset.

Lisätietoa: Pelastusarmeija.fi