Tältä sivulta löydät aikaisemmat Auta ihmistä -kampanjat.

Jottei yksinhuoltajakaan jää yksin


Hintojen nousu koskettaa erityisesti niitä, jotka joutuvat selviytymään arjesta yksin.

Huoli toimeentulosta on jatkuvaa. Mahdollisuus hankkia välttämättömiä tavaroita, osallistua harrastuksiin tai esimerkiksi kesäleireille on monelle perheelle yhä haastavampaa. Perheiden lapset saattavat syrjäytyä ja nähdä elämän varjoisampana kuin se onkaan.

Sinun avullasi voimme auttaa vähävaraisia lapsiperheitä niin taloudellisen, toiminnallisen kuin henkisen tuen kautta ja samalla torjua syrjäytymisriskiä.

Onni Wiljami Kinnusen luoma kampanjakuva viittaa tunnettuun kuvaan suojelusenkelistä auttamassa lapsia yli vaarallisen sillan. Kampanjakuvassa äiti ohjaa poikaansa sillan yli ja turvaa lastaan parhaansa mukaan.


Auta meitä auttamaan, jottei yksinhuoltajakaan jää yksin. Kiitos avustasi!

Dramatisoitu "Meistä tuli yksinhuoltajia" -kampanjavideo tuo esille yksinhuoltajan arkea ja haasteita modernissa maailmassa. Muusikko Anssi Kela lähti hyväntekeväisyyshengessä mukaan ja antoi ikonisen 1972 -kappaleen kampanjan käyttöön, filmin tarina rakentuu sen pohjalle.

"Meistä tuli yksinhuoltajia" -radiospotti


Kiitämme lämpimästi mainoskampanjan suunnittelusta ja toteutuksesta koko joukkoa eturivin ammattilaisia, jotka antoivat oman työpanoksensa ilmaiseksi.
Markkinointitoimisto Make it Simple Oy, valokuvaaja Onni Wiljami Kinnunen, tuotantoyhtiö Tonto Helsinki Oy, ohjaajaa Miikka Lommi ja muusikko Anssi Kela.

Kiitämme lämpimästi mainoskampanjan suunnittelusta ja toteutuksesta koko joukkoa eturivin ammattilaisia, jotka antoivat oman työpanoksensa ilmaiseksi. Markkinointitoimisto Make it Simple, valokuuvaja Onni Wiljami Kinnunen, tuotantoyhtiö Tonto Helsinki Oy, ohjaaja Miikka Lommi ja muusikko Anssi Kela.

PIENIKIN APU AUTTAA KATKAISEMAAN ULKOPUOLISUUDEN KIERTEEN.


Pelastusarmeija kantaa huolta lasten ja nuorten yksinäisyydestä. Pandemian aikana lasten henkinen ja fyysinen hyvinvointi on ollut vaarassa, kun perheiden toimeentulo on ollut uhattuna ja sosiaaliset kontaktit on rajoitettu minimiin. Mahdollisuudet osallistua harrastustoimintaan ja hankkia välttämättömiä tavaroita on monessa perheessä yhä vaikeampaa. Tämän seurauksena eriarvoisuus lasten ja nuorten välillä sekä ulkopuolisuuden tunne ja yksinäisyys ovat kasvaneet.

Sinun avullasi voimme torjua nuorten ja lasten syrjäytymistä jo ennen kuin ongelmat ovat muuttumassa vakaviksi. Kampanjalla saaduilla lahjoituksilla voidaan antaa taloudellista ja toiminnallista tukea. Nuorta voidaan auttaa vaikkapa harrastusmaksun maksamisessa tai kännykän hankinnassa. Keräyksen turvin voidaan järjestää vapaa-ajan toimintaa kuten ylläpitää kerhoja (askartelu, musiikki, liikunta), järjestää leirejä ja tapahtumia sekä tukea Nummelan lomakodin toimintaa.

Kampanjafilmi

Kampanjaan liittyvä filmi ”Yksinäinen tyttö” dramatisoi asiaa konkreettisen yksinjäämisen kautta, mutta sen tarina on myös symbolinen. Vähävaraisen perheen lapsella tai nuorella voi olla eriarvoisuudesta johtuva tunne siitä, ettei kuulu joukkoon.

Radiospotti

Lämmin kiitos kampanjamateriaalien suunnittelusta ja toteutuksesta mm. seuraaville pro bono -yhteistyökumppaneillemme: 
Make it Simple, Dentsu, Otto Production, Left & Right, valokuvaaja Anton Sucksdorff ja ohjaaja Markus Virpiö.

JOTTa kaikilla olisi oikea koti


Taloudellisten ongelmien lisääntyminen kasvattaa myös asunnottomuuden riskiä. Pelastusarmeija pyrkii ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja ihmisten joutumista asunnottomiksi, auttaa asunnottomuuden kohdatessa ja tukee kotona asumista.

Kampanjan filmi ja kampanjakuva dramatisoivat kodittomuutta, mutta viestivät samalla myös siitä, että asunnoton on ulkona koko yhteiskunnasta. Syrjäytyneisyys ja siitä mahdollisesti seuraava asunnottomuus on suurta yksinäisyyttä, josta on vaikea ponnistaa pois ilman muiden apua.

Pelastusarmeija on vahvasti mukana  Asunto ensin -mallintoteuttamisessa pääkaupunkiseudulla, Turussa  ja Porissa


Kampanjavideo & radiospotti kertoo asunnottomuuden todellisuudesta.

Kampanjaan liittyvä filmi ja radiospotti dramatisoi asiaa konkreettisen kodittomuuden kautta, mutta viestii samalla siitä, että asunnoton on ulkona koko yhteiskunnasta. Syrjäytyneisyys ja siitä mahdollisesti seuraava asunnottomuus on suurta yksinäisyyttä, josta on vaikea ponnistaa pois ilman muiden apua.


Lämmin kiitos kampanjan suunnittelusta ja toteutuksesta mm. seuraaville pro bono -yhteistyökumppaneillemme: 
Make it Simple, Dentsu, Otto Production, valokuvaaja Onni Wiljami Kinnunen ja ohjaaja Markus Virpiö


Elämän rakkaus


Kampanja kiinnittää huomiota vanhusten tilanteeseen. Se muistuttaa myös siitä, että tärkeintä on rakkaus. Yksinjääminen on usein myös rakkaudenkaipuuta. Sitä, ettei ole ketään, joka pitäisi kädestä. 

Kampanjakuvat dramatisoivat tunnetta, jossa vanhus elää vielä omassa kodissaan ja yrittää selviytyä arjesta, jota varjostaa sydäntä riipaiseva yksinäisyys. Usein siihen liittyy myös taloudellinen ahdinko, heikentynyt terveys ja tunne ihmisarvon menetyksestä. Kampanjavideo heijastaa sekin vanhuksen yksin jäämistä, mutta muistuttaa myös siitä, että tärkeintä on rakkaus. Yksinjääminen on usein myös rakkaudenkaipuuta. Sitä, ettei ole ketään, joka pitäisi kädestä. 


Lämmin kiitos kampanjan suunnittelusta ja toteutuksesta mm. seuraaville pro bono -yhteistyökumppaneillemme:
Make it Simple, Dentsu, Otto Production, valokuvaaja Onni Wiljami Kinnunen ja ohjaaja Markus Virpiö.


Jottei kukaan jää yksin hädän keskelle


Syrjäytyminen on sitä, että ihminen alkaa ajautua sosiaalisten kontaktien ulkopuolelle. 

Kampanja dramatisoi sitä, kuinka elämän myrskyissä ihminen ja kokonainen perhe  kokee jäävänsä yksin hädän keskelle. Turvaverkot katoavat alta ja ihmiset ovat vaarassa syrjäytyä ja jäädä sosiaalisten kontaktien ulkopuolelle.

Kampanjavideo dramatisoi osaltaan yksinäisyyden kokemusta ja turvaverkkojen katoamista.


Kun turvaverkot katoavat alta -kampanjaa oli suunnittelemassa ja toteuttamassa joukko eturivin ammattilaisia, jotka antoivat oman työpanoksensa ilmaiseksi. Kampanjan takana ovat markkinointitoimisto Make It Simple Oy, valokuvaaja Onni Wiljami Kinnunen, tuotantoyhtiö Otto Productions. Filmin on ohjannut Markus Virpiö. Myös ammattiesiintyjiä lähti talkoisiin mukaan. Mm. yksinäistä miestä esittää julistekuvassa Sampo Marjomaa ja filmin pääosassa on näyttelijä Sara Welling.

Kampanja palkittiin useissa kilpailuissa, myös kansainvälisesti. Kampanjakuvat voitti mm. World Photographic Cup -kilpailussa kultaa ja kampanjavideo VOITTO-kilpailussa hopeaa ja pronssia. Lämmin kiitos yhteistyökumppaneillemme Make it Simplelle, valokuvaaja Onni Wiljami Kinnuselle, Otto-tuotannolle ja ohjaaja Markus Virpiölle.

Huono onni voi kohdata kenet tahansa


Presidentti Tarja Halonen ja Rovion ex-Mighty Eagle Peter Vesterbacka lähtivät mukaan kampanjaan muistuttaakseen ihmisiä elämän sattumanvaraisuudesta.

Tarja Halonen ja Peter Vesterbacka halusivat auttaa Suomen vähävaraisia laittamalla itsensä likoon ja osoittaakseen millaiseksi heidän elämänsä olisi saattanut kehittyä, mikäli heitä olisi kohdannut huono onni. Mainoskampanjassa he kuvauttivat itsensä vähäosaisina kanssakulkijoina. 


Presidentti Tarja Halonen painottaa, että on tärkeää auttaa lähimmäisiä hädässä: 

Se on ihmisoikeustyötä arjessa

 


Peter Vesterbackan mielestä ihmisten auttaminen on keskeinen osa suomalaisuutta: 

"Olemalla mukana Pelastusarmeijan keräyskampanjassa haluan osoittaa, että kaikista ihmisistä välittäminen on perusjuttu. Suomalaisuuden ytimessä on se, että kaikki pidetään mukana"

Kampanjavideo dramatisoi elämän arvaamattomuutta ja sen seurauksia.


Huono onni voi kohdata kenet tahansa -kampanja lanseerasi Auta ihmistä -keräyksen kokonaan uutena keräyskonseptina, joka on nyt rekisteröity keräysbrändi kuten Joulupata. Kampanjaa oli suunnittelemassa ja toteuttamassa joukko eturivin ammattilaisia, jotka antoivat oman työpanoksensa ilmaiseksi. Kampanjan takana ovat markkinointitoimisto Make It Simple Oy, valokuvaajat Anton Sucksdorff ja Kasmir Häiväoja, tuottaja Kirsi Pärni sekä elokuvayhtiö Lucy Loves Stories Oy. Filmin on ohjannut Johannes Salonen. Filmin pääosassa on näyttelijä Kai Vaine.